Tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày truyền thống luật sư Việt Nam 2020

13 - 10 - 2020

     Nhằm hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2020) và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2020), Ban Chủ nhiệm, các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí.

     Các tổ chức hành nghề luật sư tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho mọi đối tượng có yêu cầu tối thiểu 20 ngày trong tháng 10 và tháng 11 năm 2020; trong đó, ngày 10/10/2020 và 09/11/2020 là hai ngày bắt buộc phải thực hiện việc tư vấn pháp luật miễn phí, các ngày còn lại do tổ chức hành nghề luật sư tự sắp xếp, phân bổ phù hợp với tình hình hoạt động của từng tổ chức.

Bài viết liên quan