Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) năm 2021

02 - 11 - 2021

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2021.

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Nhằm ghi dấu sự kiện trọng đại của đất nước, Quốc hội khoá XIII đã lựa chọn ngày 9/11 là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là “Ngày Pháp luật”).

Hàng năm, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đều được tổ chức với ý nghĩa tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi công dân. Trong dịp này, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được đẩy mạnh ở các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tiếp tục được tổ chức và đi vào chiều sâu, lan toả tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng triển khai tư vấn pháp luật miễn phí trong ngày 9/11/2021 đồng loạt tại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt một số tổ chức hành nghề luật sư thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021, cụ thể:

  1. Văn phòng luật sư Nhân Tín –Địa chỉ trụ sở: 36 Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  2. Văn phòng luật sư Phan Công Quyền – Địa chỉ: 53 Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  3. Công ty Luật TNHH Đại Nghĩa – Địa chỉ: 11A Trần Lê, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  4. Văn phòng luật sư Dương Đình Nam – Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 24, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
  5. Văn phòng luật sư Trương Phúc Ân – Địa chỉ: 56/1 Hải Thượng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  6. Văn phòng luật sư Tuệ Thanh – Địa chỉ: 16 Trần Lê, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  7. Văn phòng luật sư Tín Phát – Địa chỉ: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  8. Văn phòng luật sư Nguyễn Lê – Địa chỉ: 47 Trần Quang Khải, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Với việc triển khai hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí đồng loạt tại các tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hy vọng ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ ngày càng được nhân rộng trong Nhân dân, hướng đến mục tiêu mọi công dân đều “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân./.

Bài viết liên quan