GIỚI THIỆU CHUNG

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng là tiếng nói của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Trang này cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; thông báo, trao đổi về nghề luật sư và cung cấp thông tin khác phục vụ cho hoạt động hành nghề luật sư.

Nhiệm vụ:
- Thông tin kịp thời các tin tức, sự kiên, hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư thành viên;
- Thông báo các văn bản của Đoàn luật sư đến các tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư thành viên;
- Phản ánh các ý kiến, quan điểm của Luật sư về công tác xây dựng, thực thi pháp luật;
- Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan đến luật sư, hoạt động hành nghề luật sư;
- Lưu trữ dữ liệu về luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
- Thực hiện dịch vụ quảng bá theo quy định pháp luật.

---------------------------------------

Địa chỉ liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 123B đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633 822 731
Email:   doanluatsulamdong@gmail.com
Website: doanluatsulamdong.vn