Thông Báo Cập Nhật
Giấy mời tham gia Họp quán triệt kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư

Giấy mời tham gia Họp quán triệt kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính mời các đồng chí Đảng viên là luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng tham gia cuộc họp vào sáng ngày 02/12/2023 tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

29 11 2023 Đọc thêm...
Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) năm 2021

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) năm 2021

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2021

02 11 2021 Đọc thêm...
Tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư khoá 25 năm 2021 tại Lâm Đồng

Tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư khoá 25 năm 2021 tại Lâm Đồng

Học viện tư pháp liên kết Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng mở lớp đạo tạo nghề luật sư tại Lâm Đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/8/2021

19 07 2021 Đọc thêm...
Khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2021

Khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2021

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức Khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 2021 vào ngày 06/3/2021

01 02 2021 Đọc thêm...