DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT


1. Văn phòng luật sư Trần Thị Hoà

Ngày thành lập: 28/09/2002

Địa chỉ trụ sở: 8B/13 Nhà Chung, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.934.988                         Email: dahoa2000@yahoo.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Thị Hòa


2. Văn phòng luật sư Quốc Thu

Ngày thành lập: 10/10/2002

Địa chỉ trụ sở: 12 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.780.987                         Email: lsthudl@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Văn Thu


3. Văn phòng luật sư Tín Nghĩa

Ngày thành lập: 10/10/2002

Địa chỉ trụ sở: 72 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.695.926                         Email:

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Đỗ Trọng Hiển


4. Văn phòng luật sư Minh Hồng

Ngày thành lập: 16/10/2002

Địa chỉ trụ sở: 05 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.181.679                         Email: minhhongluat@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Hồng


5. Văn phòng luật sư Thành Đạt

Ngày thành lập: 01/10/2003

Địa chỉ trụ sở: 45 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0903.645.214                         Email: vplsthanhdat@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Điều


6. Văn phòng luật sư Triều Ân

Ngày thành lập: 03/05/2006

Địa chỉ trụ sở: 01A Chi Lăng, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.220.915                         Email: trieunguyenlawyer@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thanh Triều


7. Văn phòng luật sư Phan Công Quyền

Ngày thành lập: 05/02/2007

Địa chỉ trụ sở: 53 Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.667.237                         Email: luatsulamdong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phan Công Quyền


8. Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Tài

Ngày thành lập: 06/03/2008

Địa chỉ trụ sở: 79 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.953.266                         Email: huytai_nguyen0412@yahoo.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Huy Tài


9. Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp

Ngày thành lập: 11/06/2008

Địa chỉ trụ sở: 08B Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.814.929                         Email: vpls_diep@yahoo.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Thị Điệp


10. Văn phòng luật sư Huỳnh Hải Đăng

Ngày thành lập: 14/11/2008

Địa chỉ trụ sở: 84 đường Ba tháng Hai, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.220.690                         Email: vplshuynhhaidang@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Huỳnh Hải Đăng


11. Văn phòng luật sư Thành Phát

Ngày thành lập: 17/07/2009

Địa chỉ trụ sở: 297 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.743.927                         Email: nguyenthihanh6779@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Hạnh


12. Văn phòng luật sư Bá Tánh

Ngày thành lập: 22/09/2010

Địa chỉ trụ sở: 135 Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.525.358                         Email: lecaotanh@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Cao Tánh


13. Văn phòng luật sư Nguyễn Lê

Ngày thành lập: 24/11/2010

Địa chỉ trụ sở: 47 Trần Quang Khải, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0944.057.685                         Email: nguyenlevpls@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Thanh Truyền


14. Văn phòng luật sư An Bình

Ngày thành lập: 15/06/2011

Địa chỉ trụ sở: 69 Trần Lê, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0903.076.799                         Email: luatsuanbinh@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Mai Thị Loan


15. Văn phòng luật sư Nhân Tín

Ngày thành lập: 28/11/2011

Địa chỉ trụ sở: 36 Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.724.473                         Email: vplsnhantin@yahoo.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Huỳnh Tho


16. Văn phòng luật sư Minh Từ

Ngày thành lập: 16/03/2012

Địa chỉ trụ sở: 7C Nguyễn Biểu, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0908.847.722                         Email: lapndh@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Ngô Đình Lập


17. Văn phòng luật sư Quang Quý

Ngày thành lập: 10/04/2014

Địa chỉ trụ sở: 216 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0902.484.186                         Email: quytvpl@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trương Quang Quý


18. Văn phòng luật sư Chính Tâm

Ngày thành lập: 18/04/2014

Địa chỉ trụ sở: 15/8/9 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0919.979.388                         Email: eccamel@yahoo.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Đinh Thiên Sa


19. Văn phòng luật sư Lê Thị Tuyết Nhung

Ngày thành lập: 18/08/2016

Địa chỉ trụ sở: 129 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0919.066.525                         Email: lstuyetnhungdl@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Thị Tuyết Nhung


20. Văn phòng luật sư Nguyễn Loan

Ngày thành lập: 04/03/2015

Địa chỉ trụ sở: Lô E25 KQH Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0909.491.059                         Email: lsnguyenloan@yahoo.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Kim Loan


21. Công ty Luật TNHH Nguyễn Phương Đại Nghĩa

Ngày thành lập: 27/07/2016

Địa chỉ trụ sở: 11A Trần Lê, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.987.879                       Email: info@law4u.vn 

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa


22. Công ty Luật TNHH MTV Hoàng Thế Nhiên

Ngày thành lập: 20/07/2017

Địa chỉ trụ sở: 113 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0834.548.789                         Email: luatsuthenhien@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Hoàng Thế Nhiên


23. Văn phòng luật sư Trương Phúc Ân

Ngày thành lập: 14/12/2016

Địa chỉ trụ sở: 56/1 Hải Thượng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.796.883                         Email: luatsutruongphucan@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trương Phúc Ân


24. Văn phòng luật sư Đỗ Vi Văn

Ngày thành lập: 20/03/2017

Địa chỉ trụ sở: 17 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0888.125.199                         Email: dovivan1974@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Đỗ Vi Văn


25. Văn phòng luật sư Nguyễn Minh

Ngày thành lập: 28/4/2017

Địa chỉ trụ sở: 129 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.162.580                         Email: lsnguyenvanla@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Văn La


26. Văn phòng luật sư Hải Anh

Ngày thành lập: 01/12/2017

Địa chỉ trụ sở: 12/2 KQH Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0938.568.378                         Email: hai.lawyer297@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thanh Hải


27. Văn phòng luật sư Nhân Vũ

Ngày thành lập: 05/01/2019

Địa chỉ trụ sở: 18 Hà Huy Tập, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0916.417.379                         Email: vunamlawyer@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Vũ Thành Nam


28. Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Liên

Ngày thành lập: 15/01/2019

Địa chỉ trụ sở: 11 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0919.550.717                         Email: chilienta@yahoo.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Liên


29. Văn phòng luật sư Phan Lệ Thủy

Ngày thành lập: 03/05/2019

Địa chỉ trụ sở: 54A/18 Nhà Chung, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0919.195.744                         Email: thuylephan61@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phan Thị Lệ Thuỷ


30. Văn phòng luật sư Tuệ Thanh

Ngày thành lập: 17/06/2019

Địa chỉ trụ sở: 16 Trần Lê, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3817.950                       Email: lsdothidiu@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Đỗ Thị Dịu


31. Văn phòng luật sư Lê Hồng Thanh

Ngày thành lập: 07/08/2020

Địa chỉ trụ sở: 218 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.105.539                         Email: lslehongthanh2703@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Hồng Thanh


32. Văn phòng luật sư Tín Phát

Ngày thành lập: 24/08/2020

Địa chỉ trụ sở: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277                         Email: thuvan510@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Thị Vân


33. Văn phòng luật sư Hoàng Ngọc Liệu

Ngày thành lập: 30/11/2020

Địa chỉ trụ sở: 17 Bà Triệu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0937.254.889                         Email: haohoangminh@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Hoàng Minh Hảo


34. Văn phòng luật sư Trương Hoàng

Ngày thành lập: 15/6/2021

Địa chỉ trụ sở: 73/3 đường Ba tháng Hai, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0909.077.201                         Email: lstruongvanhoang170760@gmail.com                                                                 

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trương Văn Hoàng


35. Văn phòng luật sư Hoàng Thế Trọng

Ngày thành lập: 25/10/2021

Địa chỉ trụ sở: 65 (số mới 89/10/3) Đồng Tâm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.564.367                         Email: hoangthetrong59@gmail.com     

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Hoàng Thế Trọng


36. Văn phòng luật sư Hoàng Thị Minh Hương

Ngày thành lập: 25/10/2021

Địa chỉ trụ sở: Lô 98 KQH Phan Đình Phùng – Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.692.122                         Email:

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Hoàng Thị Minh Hương


37. Công ty Luật TNHH MTV Bảo Bảo Tín & cộng sự

Ngày thành lập: 17/02/2022

Địa chỉ trụ sở: 10 Hà Huy Tập, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0888.498.788                         Email:

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Văn Bảo


38. Văn phòng luật sư Hồng Thái

Ngày thành lập: 28/02/2023

Địa chỉ trụ sở: 8D Đoàn Thị Điểm, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.273.110                         Email:

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Văn Đồng

 

TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC


1. Văn phòng luật sư Vũ Văn Biển

Ngày thành lập: 28/08/2007

Địa chỉ trụ sở: 34 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0908.276.364                         Email: bien.luatsu@yahoo.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Vũ Văn Biển


2. Văn phòng luật sư Minh Thiên

Ngày thành lập: 12/06/2009

Địa chỉ trụ sở: 500A Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0977.337.799                         Email: lsphambasu@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Bá Sử


3. Văn phòng luật sư Lộc Phát

Ngày thành lập: 31/10/2011

Địa chỉ trụ sở: 161A Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0979.722.522                         Email: vanphonglocphat@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Hồ Thị Phương


4. Văn phòng luật sư Phước Toàn

Ngày thành lập: 16/12/2011

Địa chỉ trụ sở: 11A Lam Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0355.557.668                               Email: lethanhduong.luatsu@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Thanh Dương


5. Công ty luật TNHH Bảo Lộc

Ngày thành lập: 15/09/2014

Địa chỉ trụ sở: 43 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0909.459.068                               Email: baoloclaw@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Tấn Truyền


6. Văn phòng luật sư Nguyễn Tuyên

Ngày thành lập: 12/01/2021

Địa chỉ trụ sở: 159/2 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0916.291.055                               Email: luatsunguyentuyen@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Tuyên


7. Văn phòng luật sư Nguyễn Mạnh Thắng và cộng sự

Ngày thành lập: 15/04/2022

Địa chỉ trụ sở: 91/25 Hà Giang, Phường 1, thành phố  Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0386.491.856                               Email: 

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Mạnh Thắng

  

TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG


1. Văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Trường

Ngày thành lập: 02/05/2006

Địa chỉ trụ sở: 29/24 thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.723.478                         Email: vplsnguyenxuantruong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Xuân Trường


2. Văn phòng luật sư Nhân Trung

Ngày thành lập: 28/08/2007

Địa chỉ trụ sở: 37 Tổ 9, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0986.338.864                         Email: vplsnhantrung@yahoo.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Xuân Thanh


3. Văn phòng luật sư Hồng Phước

Ngày thành lập: 05/10/2009

Địa chỉ trụ sở: 94A K'Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0914.917.979                         Email: vplshongphuoc@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Hồng Phước


4. Văn phòng luật sư Dương Đình Nam

Ngày thành lập: 26/08/2015

Địa chỉ trụ sở: Số 06 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 24, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0907.979.869                         Email: ls.duongdinhnam@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Dương Đình Nam


5. Văn phòng luật sư Trần Quang Cảnh

Ngày thành lập: 16/05/2022

Địa chỉ trụ sở: QL 28B, ngã 3 Tà Hine, thôn 6, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.423.213                         Email: 

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Quang Cảnh

  

TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG


1. Văn phòng luật sư Võ Văn Hồ

Ngày thành lập: 17/11/2010

Địa chỉ trụ sở: 27 Trần Quốc Toản, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0983.954.843                         Email: vovanholawyeroffice@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Võ Văn Hồ


2. Văn phòng luật sư Trần Thị Phượng

Ngày thành lập: 16/10/2014

Địa chỉ trụ sở: Số 09 đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.266.342                         Email: luatsutranthiphuong@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Thị Phượng

 

TẠI HUYỆN DI LINH


1. Văn phòng luật sư Bùi Suốt

Ngày thành lập: 05/02/2013

Địa chỉ trụ sở: 33 Trần Phú, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913.953.351                         Email:

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Bùi Văn Suốt


2. Văn phòng luật sư Dung Phạm và cộng sự

Ngày thành lập: 06/5/2021

Địa chỉ trụ sở: 7A Nguyễn Du, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0968.457.268                         Email: dungpham.plo@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Thị Thùy Dung


3. Văn phòng luật sư Nguyễn Hữu Mừng

Ngày thành lập: 03/06/2022

Địa chỉ trụ sở: 74 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0909.499.336                         Email: 

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Hữu Mừng

  

TẠI HUYỆN LÂM HÀ


1. Văn phòng luật sư Thuỳ Diện

Ngày thành lập: 28/01/2004

Địa chỉ trụ sở: 33 Tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.022.488                         Email: luatsuthuydien@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Thị Diện

 

TẠI HUYỆN BẢO LÂM


1. Văn phòng luật sư Phạm Tiến Lâm

Ngày thành lập: 03/6/2021

Địa chỉ trụ sở: 81 Lê Duẩn, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0902.398.786                         Email: 0902.398.786

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Tiến Lâm