ÁN LỆFile word tổng hợp 52 án lệ

Chi tiết án lệ 

Án lệ số 37/2020/AL:

Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm 

Án lệ số 36/2020/AL:

Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ 

Án lệ số 35/2020/AL:

Về người Việt Nam trước khi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng 

Án lệ số 34/2020/AL:

Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường 

Án lệ số 33/2020/AL:

Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài 

Án lệ số 32/2020/AL:

Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài 

Án lệ số 31/2020/AL:

Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ về quyền tài sản 

Án lệ số 30/2020/AL:

Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn 

Án lệ số 29/2019/AL:

Về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản” 

Án lệ số 28/2019/AL:

Về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" 

Án lệ số 27/2019/AL:

Về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991

Án lệ số 26/2018/AL:

Về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản 

Án lệ số 25/2018/AL:

Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan 

Án lệ số 24/2018/AL:

Về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân 

Án lệ số 23/2018/AL:

Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm 

Án lệ số 22/2018/AL:

Về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 

Án lệ số 21/2018/AL:

Về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản 

Án lệ số 20/2018/AL:

Về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc 

Án lệ số 19/2018/AL:

Về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản” 

Án lệ số 18/2018/AL:

Về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người” 

Án lệ số 17/2018/AL:

Về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm 

Án lệ số 16/2017/AL:

Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng 

Án lệ số 15/2017/AL:

Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 

Án lệ số 14/2017/AL:

Về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng 

Án lệ số 13/2017/AL:

Về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ 

Án lệ số 12/2017/AL:

Về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa 

Án lệ số 11/2017/AL:

Về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp 

Án lệ số 10/2016/AL:

Về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính  

Án lệ số 09/2016/AL:

Về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại 

Án lệ số 08/2016/AL:

Về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm 

Án lệ số 07/2016/AL:

Về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước 01/7/1991 

Án lệ số 06/2016/AL:

Về vụ án "Thừa kế" 

Án lệ số 05/2016/AL:

Về vụ án "Tranh chấp di sản thừa kế" 

Án lệ số 04/2016/AL:

Về vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Án lệ số 03/2016/AL:

Về vụ án "Ly hôn"

Án lệ số 02/2016/AL:

Về vụ án "Tranh chấp đòi lại tại sản"

Án lệ số 01/2016/AL:

Về vụ án "Giết người"

 

Nguồn: https://anle.toaan.gov.vn