Khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2021

01 - 02 - 2021

Khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2021 do Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức dự kiến gồm 2 chuyên đề:

  1. Chuyên đề "Kỹ năng thu thập chứng cứ và bào chữa tại phiên toà hình sự" do GS.TS.LS. Đỗ Ngọc Quang trình bày
  2. Chuyên đề "Kỹ năng đàm phán, ký kết các hợp đồng dân sự" do TS.LS. Phan Thông Anh trình bày
  • Thời gian dự kiến: ngày 06/3/2021
  • Số lượng luật sư dự kiến: 200-300 luật sư
  • Chi tiết thông báo:

Thông báo

Bài viết liên quan