Ba thập niên miệt mài trên hành trình bảo vệ công lý

18 - 05 - 2021

-Tạp chí Thi Đua Khen Thưởng - số 251 (4-2021)-

Đứng trước yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng ho nhân nhân, ngày 11/9/1990, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng với 7 thành viên; trong đó có 3 luật sư chính thức và 4 luật sư tập sự. Đây vừa là tổ chức xã hội nghề nghiệp, vừa đóng vai trò là tổ chức hành nghề luật sư. Sau 30 năm thành lập, đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng đã phát triển được đội ngũ 115 luật sư, hoạt động hành nghề tại 47 tổ chức hành nghề luật sư, 09 văn phòng giao dichh, 06 chi nhánh trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Trên chặng đường phát triển, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức, cụ thể: 5.675 vụ án Hình sự, 4.319 vụ án Dân sự, 195 vụ án Hành chính. Ngoài ra, Đoàn Luật sư còn tham gia thực hiện trên 13.000 vụ, việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã góp phần quan trọng trong xác định sự thật khách quan của vụ án, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hạn chế oan sai và bỏ lọt tội phạm. Từ hoạt động hành nghề, các tổ chức hành nghề luật sư đã đóng góp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 2.800.000.000 đồng (Hai tỉ tám trăm triệu đồng).

Công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia các hoạt động xã hội khác được thực hiện hiệu quả. Trong những năm qua, Đoàn Luật sư đã tham gia góp ý 224 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác…; tổ chức 99 đợt tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 16.000 người là cán bộ, sinh viên, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển, các ngành, các cấp đã tặng thưởng xứng đất: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế xã hội; Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” cho 10 luật sư, tặng Bằng khen cho 09 tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong hoạt động và phát triển; Chủ tích UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn Luật sư và 04 cá nhân vì có nhiều thành tích trong hoạt động tư vấn pháp luật, bổ trợ tư pháp, góp phần xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1990-2020. Đặc biệt, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng vinh dự và tự hào được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong thời gian tới, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Liên đoàn, chú trọng phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức luật sư trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương… đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và yêu cầu chính đáng của nhân dân.

 

Bài viết liên quan