Thông Báo Cập Nhật
Tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày truyền thống luật sư Việt Nam 2020

Tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày truyền thống luật sư Việt Nam 2020

Tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2020) và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2020)

13 10 2020 Đọc thêm...